پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

​محصولات گروه پردازش صوت

car car car car

اهداف

این گروه یکی از باسابقه ترین گروه های تحقیقاتی در کشور است. توسعه، گسترش و بومی سازی فناوری پردازش صوت، گفتار و زبان طبیعی در داخل کشور از اهداف کلان این گروه پژوهشی می باشد. در این راستا، برآورد‍‍ نیازمندیها، ارائه طرح ها، تعریف و اجرای پروژه ها، ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه های مختلف فناوری مذکور، جهت نیل به اهداف کلان، عمده ترین فعالیت ها و اهداف این گروه را تشکیل می دهند.

دادگان های استاندارد برای زبان فارسی

دادگان استاندارد گفتار رسمی میکروفنی زبان فارسی- فارس دات(FarsDat)

دادگان استاندارد گفتار محاوره ای تلفنی زبان فارسی- فارس دات تلفنی(TFarsDat)(به صورت مونولوگ)

دادگان بزرگ گفتار رسمی میکروفنی زبان فارسی- فارس دات میکروفنی بزرگ.

دادگان بزرگ گفتار محاوره ای تلفنی زبان فارسی- فارس دات تلفنی بزرگ(به صورت دیالوگ)

پیکره متنی زبان فارسی(Farsi Electronic Text Corpus) همراه با برچسب.

واژگان زایای زبان فارسی.

توانمندی ها

برآورد نیازمندی ها، تعریف، امکان سنجی و اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با فناوری پردازش صوت، گفتار و زبان طبیعی(به خصوص زبان فارسی)

ارائه مشاوره های علمی و خدمات آموزشی- پژوهشی در زمینه های مرتبط با فناوری پردازش صوت، گفتار و زبان طبیعی.

پروژه های گروه

بازشناسی گفتار-شنوا(تبدیل گفتار به متن)

تولید گفتار- شیوا(تبدیل متن به گفتار)

حذف نویز و بهبود کیفیت گفتار و فایل صوتی

فشرده سازی گفتار و کاهش حجم فایل صوتی

رمزنگاری گفتار و فایل های صوتی

پنهان نگاری ومخفی کردن اطلاعات در گفتار و صوت

طراحی و جمع آوری دادگان گفتاری و متنی برای زبان فارسی

پیکره متنی استاندارد زبان فارسی

سیستم بهسازی کیفیت گفتار

دادگان گفتاری استاندارد برای زبان فارسی(FarsDat)

دادگان گفتاری تلفنی استاندارد برای زبان فارسی (TFarsDat)

کاوشگر زبان(تشخیص خودکار زبان گفتاری از روی صدا)

کاوشگر گوینده(سیستم تشخیص هویت افراد از روی صدا)