پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

چکیده:

سیستم رمز نگاری RSA ، یکی از مشهور ترین روش های رمز نگاری در جهان است. با توجه به حملاتی که تا کنون به این سیستم شده است، کلیدهای RSA ، جهت تأمین امنیت باید دارای شرایطی خاص باشند. با استفاده از این نرم افزار تست های مختلفی بر روی زوج کلیدها، انجام شده است و زوج کلیدی که دارای ویژگیهای مناسب جهت ناکارآمدی حملات متداول به الگوریتم RSA می باشد، تولید می گردد.

 

قابلیت ها:

قابلیت ذخیره زوج کلیدها با سه فرمت Binary، Decimal، HexaDecimal

قابلیت رمز کردن خروجی با استفاده از دو الگوریتم DES,AES

امکان مشاهده خروجی به صورت جدول بندی شده با فرمت HTML

نرم افزار تولید زوج کلیدهای امن با طول حداکثر 4096 بیت

جهت استفاده در سیستم رمزنگاری RSA

تغییر طول بیت کلید در بین وضعیت استاندارداستفاده از دو الگوریتم Gordon و G-Strong جهت تولید اول قویآزمایش کلید جهت مقاومت در برابر کلیه حملات شناخته شده بر روی سیستم RSA

قابلیت تغییر تعداد تکرار تست Miller Rabin(تست اول بودن عدد)

 

کاربردها:

تولید کلیدهای امن سیستم RSA با طول 512 تا 4096 بیت

تولید اعداد اول قوی جهت ایجاد زوج کلید RSA

تولید و تست اعداد اول به دو صورت معمولی و نماد علمی و ذخیره آنها در فایل

 

دانلود کاتالوگ محصول