پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

کاشف

هدف:

ثبت و تحليل سيگنال‌هاي فيزيولوژيك به كمك دستگاه ثبت سيگنال و متخصص پلي‌گرافي 

چکيده:

سيستم‌هاي پلي‌گرافي از سال‌ها پيش در کشورها براي انجام کارهای تحقیقایی در حوزه استرس، و تحقيقات جنايي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از آنجاکه استرس یک پدیده روانی است که بصورت فیزیولوژیکی ظهور پیدا می کند، تعدادی از این  پارامترها دارای ارتباط زیادی با استرس شناخته شده اند که از آنها و مشخصاتی که در آنها ظاهر می شود می توان به تغییر وضعیت استرسی فرد پی برد، امروزه مطالعه اثرات استرس و ظهور و بروز آن در سیگنال گفتار، تغییر جریان خون یا دمای چهره مورد مطالعه قرار می گیرد که اینگونه تجهیزات به عنوان استاندارد بر چسب زنی مورد استفاده قرار می گیرند. 

قابليتها:

· ضبط سيگنال‌هاي فيزيولوژيک چون : فشار خون، هدايت الکتريکي پوست، نرخ تنفس

· توان ضبط صوت و تصوير سوژه و نمايش همزمان با سيگنال‌هاي فيزيولوژيک

· قابليت ثبت پتانسيل الکتريکي پوست در کنار هدايت الکتريکي پوست

· توانايي ضبط حرکت پاي شخص (به منظور تشخيص مقابله يا مداخله)

· توانايي نمره دهي خودکار سيگنال‌هاي ثبت شده

معرفی نرم­افزار:

سيستم‌هاي پلي‌گرافي از سال‌ها پيش در کشورها براي انجام کارهای تحقیقایی در حوزۀ استرس، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. استرس یک پدیدۀ روانی است که به­صورت فیزیولوژیکی آشکار می­شود. امروزه تأثیرات استرس و ظهور و بُروز آن در 
سیگنال­های گفتار، دمای چهره، سیگنال­های مغزی، جریان خون و ... مورد مطالعه قرار می­گیرد. برخی ویژگی­های فیزیولوژیکی که ارتباط بیشتری با استرس دارند، شامل فشارخون، واکنش الکتریکی پوست، نرخ تنفس و نرخ ضربان قلب توسط سامانۀ پلی­گرافی سایکورک اندازه­گیری و ثبت می­شوند. سامانه قادر است با استفاده از این سیگنال­ها به وضعیت استرس فرد پی ببرد و از آن در پلی­گرافی استفاده نماید.

مشخصات فني :

سيستم شامل بخش‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و متعلقات ثبت است و در محلي با مشخصات تعریف شده راه‌اندازي و نصب مي‌شود.

توجه : مشتریان محترم جهت تهیه محصول با Rcisp@rcisp.ac.ir تماس حاصل فرمائید.