پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

تحليل پنهان نگاري در تصوير (نهان ياب)

هدف:

با توجه به كاربرد مناسبي که پنهان ‌نگاري در سال های اخیر پيدا كرده است استفاده ازآن روز به ‌روز بيشتر مي‌شود. لذا طراحی سیستم های تحلیل پنهان نگاری به منظور دستیابی به اهدافی چون جلوگيري يا اطلاع از ارتباطات باندهاي تروريستي يا افراد بزهكار و يا خروج اطلاعات محرمانه از شركت ها يا سازمان ها و يا ارزيابي سيستم‌ هاي پنهان ‌نگاري كه توسط نيروهاي نظامي يا امنيتي استفاده مي‌شوند مورد توجه قرار گرفته است . هدف ما در این پروژه ارائه یک بسته نرم افزاری برای تحلیل پنهان نگاری و طراحی سیستم هایی برای آشکارسازی جدیدترین روش های پنهان نگاری است.

 

محصول:

نهانیاب

قابلیت ها:

  • امكان استفاده از حملات مشاهده‌اي علاوه بر تحلیل های آماری
  • امكان استخراج ويژگي از تصاوير جديد و تعليم الگوريتم‌ها توسط آنها
  • استفاده از روشهاي مختلف طبقه‌بندي كننده
  • امکان کار باساختارهاي مختلف تصویری

مشخصّات فني:

  • پياده‌سازي شده با ++C
  • قابل اجرا در نسخه‌هاي مختلف ويندوز XP و VISTA
  • داراي قفل سخت‌افزاري

كاربردها:

ارزيابي سيستم‌هاي پنهان‌نگاري