پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

درباره ما

مبحث ثبت، پردازش و تحليل سيگنال‌هاي زيستي (به‌خصوص سيگنال‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي فيزيولوژيکي انسان) يکي از زمينه‌هاي بسيار گسترده و مطرح در بين شاخه‌هاي مختلف پردازش سيگنال است. تشکيل گروه تحقيقی پردازش علائم حیاتی در پژوهشکدة پردازش هوشمند علائم، گام اول در جهت ايجاد بستر مناسب جهت فعاليت پژوهشکده در اين زمينه و تعريف و اجراي پروژه‌هاي کاربردي مناسب در اين راستا بوده است. با توجه به جوانب مختلف تحقيقات مطرح در اين زمينه، هدف نهايي از ايجاد اين گروه، تشکيل يک گروه کارآمد و هماهنگ از متخصصين گرايش‌هاي مختلف مرتبط با مسئله (شاخه‌هاي مختلف علوم پزشکي، مهندسي پزشکي، مهندسي برق، طراحي سخت‌افزار، طراحي نرم‌افزار و برخي از شاخه‌هاي علوم‌انساني مانند روانشناسي و ... ) بوده است که توانايي لازم براي تعريف و اجراي پروژه‌هاي مختلف مرتبط با سيگنال‌هاي زيستي را داشته باشد.

 توانمندي‌هاي گروه

· تعريف، امکان‌سنجي و اجراي پروژه‌هاي مرتبط با پردازش سيگنال‌هاي زيستي (EEG،ERP،ECG ، GSR، ...)

· مانيتورينگ، تشخيص خودکار بيماري‌ها و ...

· طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي ثبت و پردازش سيگنال‌هاي زيستي

· تعريف، امکان‌سنجي و اجراي پروژه‌هاي مرتبط با تحليل سيگنال مغزي در طي حالات مختلف فعاليت‌ مغز

· خواب، هيپنوتيزم، بيماري‌هاي رواني و ...

· ثبت، پردازش و تحليل سيگنال‌هاي مرتبط با فيزيولوژي رواني

· بررسي و تحليل علمي قابليت‌هاي روانشناختي افراد براي احراز رده‌هاي مديريتي و مشاغل حساس

 پروژه‌هاي گروه تحقيقي پردازش علائم حیاتی

· طراحي و پياده‌سازي بستة نرم‌افزاري تجزيه و تحليل سيگنال‌هاي EEG

· تجزيه و تحليل طيف‌هاي مرتبه بالا در سيگنال EEG به‌منظور بررسي پديدة هيپنوتيزم

· پردازش و طبقه‌بندي سيگنال‌هاي EEG جهت برآورد هيپنوتيزم‌پذيري افراد

· تجزيه و تحليل مؤلفه‌هاي شناختي سيگنال الکتريکي مغز و کاربرد آن در دروغ‌سنجي

· دستيابي به فناوري پلي‌گرافي کلاسيک

· طراحي و ساخت سيستم کامپيوتري پلي‌گرافي کلاسيک

· طراحي و ساخت دستگاه ثبت 5کانالة سيگنال‌هاي مغزي

· خودکارسازي سامانه پلي‌گرافي مغزي

توجه: محققين دانشگاهي مي­توانند به منظور بر قراري ارتباط، پيشنهادات خود را از طريق پست الکترونيکي rcisp@rcisp.ac.ir اعلام فرمايند.