پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

گروه پژوهشی پردازش تصوير

اهداف:

توسعه، گسترش و بومي‌سازي علوم و فناوري‌هاي پردازش تصوير در داخل كشور از اهداف كلان اين گروه تحقيقي مي‌باشد. در اين راستا، برآورد نيازمندي‌ها، ارائة طرح‌ها، تعريف پروژه‌ها و اجراي پروژه‌ها و طرح‌ها در زمينه‌هاي مختلف علوم و فناوري‌هاي مذكور، جهت نيل به اهداف كلان، عمده‌ترين فعاليت‌ها و اهداف جزئي اين گروه تحقيقي را تشكيل مي‌دهند. اين گروه تلاش دارد تا پاسخگوي حداقل نيازهاي حال و آيندة كشور در زمينه‌هاي علوم و فناوري‌هاي پردازش تصوير باشد.

 

پروژه هاي گروه تحقيقي پردازش تصوير:

 • بازشناسي نوشتار چاپي فارسي (Farsi Text Recognition ) (OCR) فارسي - خودنگار
 • بازشناسي حروف دست نويس مجزّاي فارسي (Farsi Isolated Handwritten Character Recognition )
 • توسعه و  بهبود OCR فارسي (خودنگار)
 • تهية دادگان هم‌بندها براي نوشتار چاپي فارسي
 • پردازش اثر انگشت و تعيين هويت و تصديق هويت خودكار توسط آن (Automatic Fingerprint Identification. and Verification System )
 • پردازش چهره و شناسائي ( Face Processing and Identification )
 • نرم‌افزار پنهان‌نگاري در تصوير
 • نرم‌افزار تحليل پنهان‌نگاري تصويري
 • پنهان‌نگاري در فيلم MPEG II
 • استخراج ويژگي‌هاي تصويري حركت لب
 • نهانیاب
 • تشخیص تصاوير غيراخلاقي
 • خودنگار
 • شناسایی چهره
 • نهان­پرداز
 • نهان­ساز
 • آناليز قالب‌بندي ( Layout analysis )

توانمندي‌ها:

 • برآورد نيازمندي‌ها، تعريف، امكان‌سنجي و اجراي طرح‌هاي مرتبط با علوم و فناوري‌هاي پردازش تصاوير ساكن و متحرك
 • برآورد نيازمندي‌ها، تعريف، امكان‌سنجي و اجراي پروژه‌ها در زمينة تهية انواع دادگان‌هاي تصويري
 • ارائة مشاورت‌هاي علمي، پژوهشي و تخصصي در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با علوم و فناوري‌هاي پردازش تصوير
 • ارائة خدمات آموزشي ـ پژوهشي به‌خصوص جهت كارآموزي دانشجويان در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با علوم و فناوري‌هاي پردازش تصوير