پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

سامانه بهسازی کیفیت گفتار

1- هدف:

هدف از طراحی و پیاده­سازی این سامانه، بهبود کیفیت فایل­هایی است که کیفیت شنیداری آنها بر اثر نوفه جمع­شونده محیطی تخریب شده و از قابلیت فهم پایینی برخوردار هستند. فرض می­شود که فایل­های ورودی این سامانه به­صورت تک­کاناله و فقط با استفاده از یک میکروفن ضبط شده­اند.

2- ورودي و خروجي سامانه:

ورودی سامانه بهسازی کیفیت گفتار، در حالت استاندارد یک فایل صوتی با فرمت .wav است، ولی می­تواند فایل­های صوتی با فرمت­های دیگر را نیز (در صورت موجود بودن دیکودر آن) قبول کند (همچون .mp3 ، .mp4 و ...). البته ذکر این نکته لازم است که برخی از فشرده­سازها با اعمال تغییرات طیفی غیریکنواخت و ناهمگون، کار بهسازی گفتار را مشکل می­کنند. بنابراین بهتر است که در صورت امکان فایل­های نویزی فشرده نگردد.

3- مشخصات سامانه:

سامانه بهبود کیفیت گفتار دارای مشخّصات زیر است:

1- کاهش انواع نویز بدون توجّه به مشخّصات آماری و توزیع طیفی آن

2- کاهش نویزهای ایستان (نویزهای پایدار با تغییرات آرام در طول زمان)

3- کاهش نویزهای ناایستان (نویزهای ناپایدار با تغییرات نسبتاً سریع در طول زمان)

4- تنظیم میزان کاهش نویز در فایل خروجی (برای کنترل میزان تخریب فایل بهبودیافته)

5- امکان انجام فیلترینگ در یک باند خاص

6- کاهش نویزهای ضربه­ای (Impulse Noise) در سیگنال صوتی

7- امکان حذف انعکاس (Reverberation) از سیگنال صوتی (این قابلیت می­تواند در آینده به نرم­افزار اضافه گردد).

8- امکان اعمال Equalizer با میزان تقویت یا تضعیف دلخواه در باندهای فرکانسی مختلف (این قابلیت می­تواند در آینده به نرم­افزار اضافه گردد).

9- امکان عملکرد سامانه به­صورت Online برای بهبود کیفیت گفتار به­صورت برخط و بلادرنگ (این قابلیت می­تواند در آینده به نرم­افزار اضافه گردد).

4- كاربردها:

1- افزایش قابلیت فهم کلام در فایل­های گفتاری تخریب­شده.

2- کاهش میزان خستگی گوش در هنگام گوش دادن به فایل­های بسیار نویزی.

3- افزایش کیفیت آرشیوهای صوتی و سخنرانی­های قدیمی که در شرایط نامناسب ضبط­شده و یا اینکه کیفیت آنها به مرور زمان اُفت پیدا کرده است.

4- افزایش دقّت سامانه­های شناسایی گوینده و گفتار برای شناسایی فایل­های نویزی و بی­کیفیت.

5- افزایش قابلیت فهم و کاهش میزان خستگی گوش در کانال­های ارتباطی همچون HF که معمولاً کیفیت مناسبی ندارند.

مشاهده کاتالوگ محصول