پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

عناوين پروژه‌هاي پژوهشي اجرا شده در گروه

1

دستگاه استرس سنجی دو کاناله مجهز به نمره دهی خودکار

2

دستگاه بیوفیدبک بلوتوث

3

طراحي و پياده‌سازي بستة نرم‌افزاري تجزيه و تحليل علائم الکتریکی مغز( EEG)

4

تجزيه و تحليل طيف‌هاي مرتبه بالا در علائم الکتریکی مغز( EEG) به‌ منظور بررسي پديدة هيپنوتيزم

5

پردازش و طبقه‌بندي علائم الکتریکی مغز( EEG)جهت برآورد هيپنوتيزم‌پذيري افراد

6

تجزيه و تحليل مؤلفه‌هاي شناختي علائم الکتريکي مغز و کاربرد آن در کسب دانش فرد خطاکار

7

دستيابي به فناوري ثبت و تحلیل علائم فیزیولوژي روانی

8

تحلیل و ارزیابی هوشمند علائم فیزیولوژي روانی

9

طراحي و ساخت دستگاه ثبت 5 کانالة علائم الکتریکی مغز

10

خودکارسازي سامانه تحلیل پتانسیلهای مغزی وابسته به رخداد بینایی

11

طراحی نمونه آزمایشگاهی پس خور زیستی استرس (بیوفيدبک استرس)

12

طراحي و پياده‌سازي سيستم ثبت پتانسيل الكتريكي پوست

13

تحليل گفتار جهت تشخيص ميزان استرس

14

مانيتورينگ استرس فرد با استفاده از تصوير برداري حرارتي

15

ارزيابي علائم حياتي بدون تماس با فرد

16

ارتباطات غير کلامي (حالت صورت، زبان بدن، حالت تايپ و.... )

17

سامانه کسب دانش فرد خطاکار از طريق تحليل زمان پاسخ فرد

18

نرم افزار تحريک بينايي و ثبت گفتاري و دستي پاسخ فرد